Om Hopla

Foreningen HOPLA i Bedsted er et aktivitetssted for pensionister og andre interesserede i Thisted Kommune.

Man skal være medlem af foreningen for at deltage i aktiviteterne. Dog kan der forekomme arrangmenter hvor alle er velkomne (det vil fremgå ved offentliggørelse)

 

Priser:

Det koster kr. 300,- om året at være aktiv medlem. Passivt medlemsskab kosterkr. 100,- og giver kun adgang til månedsarrangementer.

Derudover kan der i nogle tilfælde blive tale om et mindre beløb til instruktør, materialer m.v.

Kaffe, the, sodavand koster 10 kr. Medbring evt. brød

 

Ideer:

Har du ideer til andre aktiviteter end vi har i vores program, så vil vi meget gerne høre fra dig. 

 

Daglig leder:  Zusanne Hærvig


Præsentation af bestyrelsen nederst på sidenZusanne Hærvig

Lidt historie

 

Forår 1999 købte Sydthy kommune det privat drevne plejehjem ”Midtthy” Vestervigvej 112, Bedsted.

I bygningen var der en del tomme lokaler, som socialudvalget havde en idé om kunne udnyttes på én eller måde, og der blev gennem Ældrerådet/Ældresagen indkaldt til et møde d 18. maj 1999 kl. 9.30. hvor der kom ca. 20 personer. Fra kommunen deltog formand for socialudvalget Nanna Pedersen og socialinspektør Ella Sørensen. Endvidere var daglig leder Grethe Johansen, fra seniorklubben ”Traant” i Hurup inviteret for at fortælle om hvordan man gjorde der.

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af følgende:

Jenny Nielsen, Koldby

Emanuel Christensen, Vestervig

Inga Ibsen, Agger

Ejgil Gravesen, Bedsted

Ejvind Hove, Bedsted                                                                         

 

Gruppen udarbejdede oplæg til annonce og plakater samt ophængning af plakater, og der blev indkaldt til møde/åbent hus, fredag d 2-7-99 kl. 14.30 for alle interesserede. Socialudvalget gir kaffe og gruppen sørger for opstilling.     

 

Den 2. juli kom der rigtig mange mennesker til mødet/åbent hus i salen på plejehjemmet ”Midtthy”. Der var stor spørgelyst og interesse blandt de fremmødte.

Da der skulle oprettes en forening til at tage vare på stedet, blev der fra salen foreslået at lave stiftende generalforsamling med det samme, nu da vi alligevel var så mange samlet. Heldigvis have gruppen været på forkant og der blev holdt stiftende generalforsamling. Foreningen kom til verden under navnet ”Hopla”. Da mødet var slut havde vi allerede knap 80 medlemmer.

 

De 5 personer som udgjorde arbejdsgruppen blev valgt til bestyrelsen. 

 

Vi fik råderet over salen, en lille depot rum (som blev køkken) og kapellet (som blev vores indgang og garderobe).

Alle skulle således igennem det lille køkken for at komme ind i salen, men vi startede op sommer 1999 og forsøgte at finde ud af hvad der bedst kunne foregå.

Sydthy kommune drev plejehjemmet videre, så vi var meget bevidst om at vi jo var trængt ind på deres område, men det gik nu meget godt.

 

Det var dog svært at lave aktivitet i det samme rum hele tiden, men da plejehjemmet blev lukket d 1. marts 2001 fik vi pludselig råderet over flere lokaler.

I løbet af sommeren blev der foretaget nogle ombygninger, så vi var nogenlunde klar til opstart efter sommerferien 2001. Vores medlemstal var nu oppe på 224.

Nu havde vi pludselig en forfærdelig masse plads, i hvert fald et stykke tid.

                                                                          Ejvind

Bestyrelsen

Henning Søndergaard

Formand

T: 24256189

Lisbeth Lykke Jensen

T: 40293351

Tove Christensen

Kasserer 

T:  21 22 91 68 

Sonja Jepsen

Næstformand

T: 24495878

Bodil Lund Larsen

Sekretær

T: 30265675